Edisonstraat 5
9285 WE Buitenpost
Tel: +31(0)511 54 44 22
Fax: +31(0)511 54 44 11
E-mail: info@tillwood.nl
Contact opnemen

Disclaimer

Indien U zich toegang verschaft tot enig deel van de website Tillwood.nl, wordt U geacht van de onderstaande disclaimer kennis te hebben genomen en hiermee volledig en zonder enig voorbehoud in te stemmen.
Met de website van Tillwood.nl wordt gelijkgesteld die websites en/of domeinnamen die verwijzen naar en/of verbonden zijn met Tillwood.nl.

Niets van deze website mag gekopieerd worden door middel van opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, overtypen, printen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tillwood BV.
De website Tillwood.nl is uitsluitend bedoeld als een algemene informatiebron. Wanneer er op
Tillwood.nl sprake is van enige uitleg, heeft dit in alle gevallen een algemeen informatief karakter. Geen enkele informatie op Tilwood.nl is gericht op een specifieke situatie.

Ondanks het feit dat de informatie op Tillwood.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, kan Tillwood BV geen enkele garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen en/of actueel is en/of blijft. Tillwood BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of consequenties als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van enige (juiste of onjuiste) informatie op
Tillwood.nl.

Tillwood.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit
dat de website Tillwood.nl, om welke redenen dan ook, op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar of niet geactualiseerd is. De website Tillwood.nl kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Zodra u zich toegang verschaft tot de website Tillwood.nl stemt u ermee in dat Tillwood BV in geen enkel geval aansprakelijk zult stellen voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website en/of websites en/of domeinnamen die verwijzen naar en/of verbonden zijn met Tillwood.nl.

Wanneer een e-mailbericht wordt verzonden naar of van enig adres van Tillwood.nl is dit slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet opnebaar mag worden gemaakt krachtens de wet of overeenkomst. Indien
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is.
Indien U enig bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij U ons daarvan op de hoogte te stellen en het originele bericht te venietigen.
Tillwood BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tengevolge van virussen of enige andere schade, hoe ook ontstaan in verband met het gebruik van e-mail als communicatiemiddel.